Stiskněte ENTER pro vyhledávání

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby společnost INTERNEXT 2000 s.r.o. (dále jen „INTERNEXT“) jako správce zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje.

To vše také v souladu s Nařízením a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to vše do té doby, než ukončím spolupráci se společností INTERNEXT či dokud jí nesdělím, že již se zpracováním osobních údajů nadále nesouhlasím.

Neposkytnutí údajů může znamenat, že nebudete dostávat informace o výhodných nabídkách společnosti INTERNEXT. Rovněž, komunikace s námi v případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů může být značně ztížena. Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Správce Vašich osobních údajů

INTERNEXT 2000 s.r.o., se sídlem Palackého 166, 75501 Vsetín, IČ 25352288.

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se INTERNEXT 2000 s.r.o., se sídlem Palackého 166, 75501 Vsetín, IČ 25352288, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Město, Telefon, po dobu vyřízení požadavku. Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem zpětného kontaktování po dobu vyřízení Vašeho požadavku.

Vaše práva

Máte právo požadovat výpis osobních údajů, které o Vás naše společnost eviduje. Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností zpracovatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování.

Se svými dotazy se můžete obracet na email info@internext.cz nebo na sídlo naší společnosti:
INTERNEXT 2000 s.r.o.
Palackého 166
75501 Vsetín.

Byl/a jsem také poučen/a, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a to jedním z těchto způsobů:

  • písemným úředně ověřeným sdělením doručeným na adresu sídla společnosti,
  • osobním podáním v sídle společnosti.

Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti INTERNEXT 2000 s.r.o.

INTERNEXT 2000 s.r.o. využívá Pověřence pro ochranu osobních dat pro zvýšení dohledu a kontroly nad zpracovávanými osobními údaji. Kontaktní údaje na pověřence: Ing. David Janota, email: poverenec@internext.cz

Rádi Ti pomůžeme

Zákaznická podpora
Po - Čt: 8.00 — 17.00
Pá:        8.00 — 16.00
Technická podpora
Po - Pá: 7.30 — 20.00
So - Ne: 9.00 — 17.00

Máš dotaz? Ozveme se Ti

    168 _ _ _ _ _ _ _ cosmonaut big_tv kopie 4 _ _ _ Created with Sketch. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ moon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ satelitte _ _ sputnik _ _ _ _ _ _ Created with Sketch. ico_ ico_ ico_ ico_ ico_ ico_ ico_ ico_ ico_ ico_ ico_ ico_ Created with Sketch.